U prodaji je „Sedma republika – pop kultura u Yu raspadu“…


Sedma republika“ Sedma republika – pop kultura u YU raspadu “ nova je knjiga zadarsko-zagrebačkog novinara i rock kritičara, publicista, kantautora i glazbenika Ante Perkovića koja donosi povijest pop kulture u posljednjih tridesetak godina na prostoru bivše Jugoslavije.

Ovih se dana pojavila u knjižarama pojavila „Sedma republika“ Ante Perkovića, frontmenta nekadašnje Djece. Riječ je o intimističkoj priči o postojanju zajedničkog kulturonog prostora, koji, kaže Perković nije nestao s raspadom Jugoslavije, koji se oslanja na obilje konkretnih podataka o svemu onome kroz što je prošla rock glazba pokojne države.

U prikazu knjige kritičar Dragan Jurak kaže: Riječ je o nevidljivom, duhovnom i kulturnom prostoru, nastalom iz pop-kulture kao značajnom nadnacionalnom događaju u povijesti Jugoslavije. Taj prostor počeo se pomaljati s r’n’r 60′, a njegova je gradnja dovršena tokom 80′ kada je život milijuna bio Novi val a domovina – Perkovićeva Sedma republika. Ta „nebeska“ Jugoslavija koja se poput pare uzdigla iznad ondašnje federacije i u obliku neke neopipljive ali očite supstance stvorila zasebnu međunacionalnu cjelinu, nema svoju vladu, vojsku i nacionalnu valutu. No znamo, neko društvo i ne čine nacionalne valute (koje danas postaju nadnacionalne), državne vojske (koje se pretvaraju u plaćeničke) ili vlade (koje funkcioniraju kao marionete multinacionalnih korporacija). Postoji nešto još i važnije, a to je zajednički kulturni prostor. Među zemljama ex-Jugoslavije taj je prostor – omeđen pop-kulturnom robom bivše Jugoslavije i markiran nekolicinom najvećih gradova – preživio 90′ godine. S time se ne bi trebalo biti teško složiti; bez obzira na političke ili nacionalne razlike. Granice nastale 90′ nisu uspjele ispresjecati „nebesku“, da ne kažemo duhovnu Jugoslaviju, i to je samoočita činjenica.

Ili riječima samog autora: „Do konca osamdesetih, u SFRJ je zaista postojala nevidljiva, sedma republika. Nadnacionalna, transteritorijalna i neograničena u dolazećim je vremenima nacije, zapišavanja teritorija i borbe za granice prošla kao čudak na vojnoj obuci. Ipak, odbila je biti nastavak rata drugim sredstvima. Izgubila je puno toga, ali ne i dostojanstvo. Disala je plitko, neko se vrijeme uvjerljivo pravila da je mrtva… i preživjela. Još uvijek prkosno pluta prema horizontu, s vodom do grla“.

Sedmu republiku objavila je izdavačka kuća Novi liber u suizdavaštvu s beogradskom kućom Službeni glasnik, a možete je nabaviti u knjižarama po cijeni od 120 kuna.

(Visited 122 times, 1 visits today)