Muzička piraterija Evropu košta godišnje 190 miliona dolara


Europe Piracy MapMuzička piraterija je uzela mali, ali primetan zalogaj potencijalnih profita muzičke industrije širom Evrope, navodi se u novoj studiji Zavoda za intelektualnu svojinu. U izveštaju se na procenu stavlja prodaja izgubljene muzike u 19 država Evropske unije, kao posledica piraterije u 2014. godini, i dolazi se do rezultata od ukupno 170 miliona evra, odnosno 190 miliona dolara, ili 5,2% celokupne prodaje. Dalje se navodi 113 miliona evra (126 miliona dolara) kojih se gubi u digitalnoj prodaji, a fizička prodaja gubi 57 miliona evra (63,5 miliona dolara). Ovo je ekvivalent od 5,2% prihoda sektora fizičkih i digitalnih prodaja, prenosi magazin Billboard.

Dve članice Evropske unije, Nemačka i Britanija, čine više od polovine tih gubitaka. Kao najveće tržište u Evropi, Nemačka je izgubila 40 miliona evra u prodaji zbog piraterije, dok je Britanija izgubila 49 miliona.

U Francuskoj, gde fizička prodaja muzike čini dve trećine, gubi se oko 26,4 miliona. Švedska je u prodaji u digitalnom formatu izgubila oko 8,9 miliona.

EUIPO je analizirao prodaju muzike kod domaćih trgovaca, ali ne i prodaju kod distributera na onlajn platformama, i ova analiza je zasnovana na podacima IFPI-a. Loša prodaja koja je procenjena u ovom izveštaju, mogla bi biti dobitak za muzički sektor da nije došlo do kršenja zakona. Drugim rečima, izveštaj daje procenu zarade od sve te piratske muzike. Dva nezavisna modela su korišćena kako bi se utvrdila povreda prava intelektualne svojine.

Izvršni direktor EUIPO, Antonio Kampinos (António Campinos), rekao je da izveštaj potvrđuje koliko je muzička piraterija loša za posao u muzičkoj industriji. Pitanje da li muzička piraterija povećava ili smanjuje prodaju snimljene muzike je bilo predmet mnogih istraživanja sa kontradiktornim rezultatima. Rezultati ovog istraživanja su pokazali da muzička piraterija smanjuje prihod od legitimne muzičke industrije i u fizičkom i u digitalnom vidu prodaje.

(Visited 310 times, 1 visits today)