Mandrili nude 7777 kuna za rešenje omota novog albuma


Mandrili_bendUz objavljivanje singla „Ugovor Gospodina M“ koji će se krajem decembra naći na albumu „Demencija“, riječki bend Mandrili su u saradnji s Društvom arhitekata Rijeke objavili i dizajnerski konkurs za omot novog albuma.

Tema predloženog rada mora biti tako izrađena da može poslužiti i kao podloga za celokupni dizajn albuma, odnosno svaki odvojeni deo CD-a (disk, knjižica, inlay). Svaki od učesnika, autor ili tim, ima pravo da učestvuje na konkursu s maksimalno tri rešenja, dok se prvonagrađeni autor ili autorski tim, obavezuju da izrade celokupni dizajn CD-a.

Ako do određenog roka stigne najmanje deset (10) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uslovima konkursa, žiri se obavezuje da će dodeliti sledeće nagrade u tačnom neto iznosu i rasporedu kako sledi:

Prva nagrada – 4.444 kuna (oko 600 evra)
Tri jednako vredne druge nagrade po 1.111 kuna (oko 150 evra)

Početak konkursa: 10. oktobar 2012. godine.

Rok za predaju konkursnih radova: 09. novembar 2012. godine.

Objava rezultata: 15. novembar 2012. godine.

Za ocenu radova imenovan je žiri „Ocjenjivački sud“ u sastavu od pet članova: Damir Bralić (Hrvatsko dizajnersko društvo), Idis Turato (Društvo arhitekata Rijeka), Oliver Čikeš (Društvo arhitekata Rijeka), Robert Jovanović (član benda Mandrili), Kristijan Ćoza (član benda Mandrili).

Predloženi rad mora biti izrađen da može poslužiti za realizaciju odnosno za print.

Format omota: 120,5mm x 119,5mm / rezolucija 300 dpi

– Idejno rešenje treba biti elaborirano i kratkim tekstualnim obrazloženjem koncepta u Word – formatu. U tekstualnom obrazloženju takođe je potrebno objasniti kako se tema predloženog omota može upotrebiti za dizajniranje celog CD-a (pločica, knjižica, inlay).

Konkursni rad treba da sadrži sve navedeno u prethodnoj tački. Osim grafičke i tekstualne opreme rešenja, potrebno je priložiti i WORD-file s naznakom AUTOR, unutar kojeg trebaju biti upisani svi podaci o autorima rešenja:

Autor / Tim

Ime i prezime autora / predstavnika tima

Godina rođenja autora / predstavnika tima

Poštanska adresa autora / predstavnika tima

Email adresa autora / predstavnika tima

Broj mobilnog telefona autora / predstavnika tima

OIB autora / predstavnika tima

Broj žiro računa autora / predstavnika tima (ili svih autora iz tima)

Raspodela nagrade u postotcima (ukoliko se radi o timu)

Rad se predaje na CD-u ili putem e-maila.

 

Rok za predaju konkursnih radova je 09. novembar 2012. godine do 17.00 sati bez obzira na način dostave – lično ili poštom (na CD-u) na adresu:

Društvo arhitekata Rijeka, Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka,Hrvatska

– e-mailom na adresu:

natjecaj.mandrili@gmail.com

Konkurs je otvoren za sve punoletne dizajnere bez obzira na to da li su profesionalci, amateri ili studenti.

(Visited 74 times, 1 visits today)